0 prekių krepšelyje
  • Prekių krepšelyje nėra

Prekių garantija

www.laikoziedas.lt parduodamos prekės realybėje gali nežymiai skirtis nuo prekių pavaizduotų nuotraukose dėl kitokio apšvietimo ar klaidingo dydžio įsivaizdavimo.

Įprastai prekėms yra taikoma ne mažesnė nei 6 mėnesių garantija (įprastai taikoma 24 mėn.), tačiau ji gali skirtis nuo parduodamo produkto.  Garantinio laikotarpio pradžia laikoma prekės perdavimo kurjeriui data.

Prie kiekvienos prekės yra pridedamas garantinis talonas, kurį būtina pateikti kreipiantis dėl garantinio aptarnavimo. Garantiniame talone yra nurodytas prekės pavadinimas, įsigyjimo data, suteikiama garantija bei pardavėjo rekvizitai ir oficialus įmonės antspaudas.

Kiekvieną, garantiniam aptarnavimui, pateiktą prekę stengiamasi sutaisyti per kuo trumpesnį laiką, tačiau atskirais atvejais, prekė gali būti siunčiama gamintojui, todėl prekės garantinis aptarnavimas gali užtrukti. Jei gedimo ar gamyklinio broko atveju prekė nėra sutvarkoma per protingą terminą, ji gali būti pakeista kita.

Nemokamas garantinis aptarnavimas atliekamas prekėms dėl nekokybiškų medžiagų panaudojimo arba gamintojo broko.

Prekių garantija netaikoma šiais atvejais:

  • apyrankės gedimams;
  • prekė yra nusidėvėjusi natūraliai;
  • sudaužytas ar kitaip pažeistas laikrodžio stikliukas;
  • prekė sugadinta dėl naudotojo kaltės ar nelaimingo atsitikimo metu;
  • pasibaigė laikrodžio maitinimo elementas;
  • laikrodžio korpuso ar karūnėlės pažeidimams.

Pirkėjas turi teisę grąžinti internetinėje parduotuvėje įsigytą prekę per 14 dienų nuo jos pristatymo ir atgauti sumokėtus pinigus, neįskaitant apmokėjimo ir siuntimo išlaidų, jei prekė nebuvo naudota ir nėra sugadinta, nepažeistas originalus prekės įpakavimas bei etiketė. Kartu turi būti pateiktas įsigijimą patvirtinantis dokumentas. Pinigai už grąžintą prekę pervedami TIK į pirkėjo sąskaitą.

Informaciją apie laikrodžių atsparumą vandeniui galite rasti čia – Laikrodžių atsparumas vandeniui.

Visi kilę ginčai tarp pirkėjo ir pardavėjo yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.