0 prekių krepšelyje
 • Prekių krepšelyje nėra

Privatumo nuostatos

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios privatumo nuostatos yra dokumentas kurio pagrindu ir principais yra vykdomi bet kokie veiksmai tarp UAB “Laiko žiedas”, Į.K. 304572578; PVM mokėtojo kodas LT100011025311 (toliau “pardavėjas”) ir pirkėjo, tame tarpe, tačiau neapsiribojant, prekių įsigijimo ir apmokėjimo taisyklės, pirkėjų informacijos rinkimas ir administravimas bei bet kokie teisiniai pirkėjo santykiai su www.laikoziedas.lt.
  1.2. Pirkdamas www.laikoziedas.lt, pirkėjas patvirtina, kad beatodairiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir pirkdamas elgiasi teisėtai, atsižvelgiant į LR įstatymuose reglamentuotą tvarką ir turi teisę pirkti internetu, t.y. yra veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs pilnametystės ir neturintis teismo tvarka apriboto veiksnumo arba nepilnametis nuo 14 iki 18 metų amžiaus imtinai turintis tėvų arba globėjų sutikimą arba juridinis asmuo.
  1.3. Šios privatumo nuostatos gali būti vienašališkai keičiamos pardavėjo be išankstinio perspėjimo. Visi pakeitimai privalo būti paskelbti tinklapyje www.laikoziedas.lt. Pakeitimai įgauna teisinę galią nuo jų paskelbimo laiko.
 2. Asmeniniai duomenys
  1. Pardavėjas renka ir saugo tik tą asmeninę pirkėjo informaciją, kuri yra būtina prekės įsigijimui (sąskaitos-faktūros išrašymui) bei prekės pristatymui, t.y. vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, pristatymo adresas.
  2.2. Pirkdamas pirkėjas sutinka, jog jo nurodytu el. paštu ir telefono numeriu būtų siunčiami informacinio pobūdžio pranešimai, o asmeniniai duomenys panaudoti sąskaitoje faktūroje.
  2.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti asmeninės pirkėjo informacijos trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus kai tai būtina norint pristatyti prekę ar įvykdyti paslaugą bei atvejus apibrėžtus LR teisės aktuose.
  2.3. Pirkdamas el. parduotuvėje www.laikoziedas.lt pirkėjas patvirtina, jog jo pateikti asmeniniai duomenys yra teisingi.
  2.4. Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti panaudoti statistiniais tikslais, neatskleidžiant pirkėjo tapatybės.
  2.5. Pardavėjas pasilieka teisę naudoti naršyklės slapukus ir disponuoti jų pagalba surinktais duomenimis. Slapukai naudojami statistinės informacijos rinkimui ir analizavimui, siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę ir pateikti vartotojams personalizuotus pasiūlymus.
 3. Pirkėjo – pardavėjo santykiai
  1. Pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaroma pirkėjui suformavus prekių krepšelį ir susipažinus su šiomis privatumo nuostatomis. Pirkimo-pardavimo sutartis įsigalioja pirkėjui apmokėjus sąskaitą-faktūrą.
  3.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytą prekę pardavėjui prieš tai informavus jį raštu, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės pristatymo datos. Grąžinimas vykdomas vadovaujantis LR civiliniu kodeksu.
  3.3. Pardavėjas pasilieka sau teisę be perspėjimo apriboti pirkėjo prieigą prie el. parduotuvės www.laikoziedas.lt dėl šių nuostatų nesilaikymo ar bandymo pakenkti pardavėjui.
  3.4. Prekės el. parduotuvėje www.laikoziedas.lt įkainotos eurais, kaina apskaičiuota įtraukiant PVM mokestį. Pardavėjas pasilieka teisę organizuoti akcijas ir nuolaidas, jas bet kada keisti ar nutraukti.
  3.5. Atsiskaitymas už www.laikoziedas.lt įsigyjamas prekes atliekamas bankiniu pavedimu, tarpininkaujami „Paysera“ mokėjimų surinkimo sistemai.
 4. Baigiamosios nuostatos
  1. Šios nuostatos sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais ir gali būti keičiamos tik pagal tuos pačius principus.
  4.2. Privatumo nuostatos nustoja galioti tik tuo atveju, jei jų įgyvendinimas neįmanomas dėl nenugalimų jėgų.
  4.3. Įsigaliojus privatumo nuostatos pakeitimams, pirkėjas gali su jomis nesutikti apie tai el. paštu informuodamas pardavėją ir prarasdamas teisę toliau naudotis pardavėjo paslaugomis. Jei pirkėjas po privatumo nuostatų pakeitimo toliau naudojasi pardavėjo paslaugomis, jis su jomis sutinka.